Kategorilerimiz

Fen Bilimleri

Fizik, Kimya ve Biyoloji kapsamına giren deneyleri, bilimsel kurguları, insan doğasına yardımcı olabilecek tüm bilimsel işlevleri içermektedir. Bilim yasalarının doğruluğunu göstermek, deney tekniklerini kullanmak, bilimsel kavramları anlamak ve kullanmak vb. amaçları kapsar. Çocuklar fen bilimleri kategorisine yönelik en fazla 5 dakikalık deney videolarını çekerek yarışmaya katılabilirler.​

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Güneş, yıldız, galaksi gibi evrende bulunan cisimlerin bilgilerini, nitelik ve niceliklerini, hareket ve konumlarını içermektedir. Gök cisimlerinin incelenmesi ve tanıtımı, gök olaylarının keşfi, evrenin keşfi vb. amaçları kapsar. Çocuklar astronomi ve uzay bilimleri kategorisine yönelik en fazla 5 dakikalık deney videolarını çekerek yarışmaya katılabilirler.

Ekoloji, Doğa, Geri Dönüşüm

Çevre bilincini ve çevre yönetimini; canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini, geri dönüşüm kaynaklarının bilinçli kullanımını içermektedir. Yerküredeki tüm organizmaların gelişimini ve yaşamını etkileyen koşulları ve etkilerini saptama ve bunlar için çözümler bulmak vb. amaçları kapsar. Çocuklar ekoloji, doğa, geri dönüşüm kategorisine yönelik en fazla 5 dakikalık deney videolarını çekerek yarışmaya katılabilirler.

Mühendislik Bilimleri

Elektrik- Elektronik, Endüstri, Gıda, Harita, İnşaat, Jeoloji, Maden, Makine, Mekatronik, Mimarlık vb. alanları içermektedir. Problemleri çözebilmek için gerekli olan bilim ve matematiğin uygulanması, sorunlar için yeni ve pratik çözümler bulup onları geliştirmek vb. amaçları kapsar. Çocuklar mühendislik bilimleri kategorisine yönelik en fazla 5 dakikalık deney videolarını çekerek yarışmaya katılabilirler.​

Bilişim Teknolojileri

Robotik, Kodlama, 3D Yazıcı, Grafik, Animasyon, Web Tasarım vb. alanları içermektedir. Bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan bütün teknolojilerin geliştirilmesi, yeni fikirler üretilip farklı projeler ile desteklemek vb. amaçları kapsar. Çocuklar bilişim teknolojileri kategorisine yönelik en fazla 5 dakikalık deney videolarını çekerek yarışmaya katılabilirler.

Oyun Tasarımı

Yeni oyun üretmek, geri dönüşüm ile oyun tasarımı gibi alanları içermektedir. Farklı materyalleri kullanarak yaratıcılık becerileri yardımı ile yeni bir fikir, oyun formatı ve bunlara bağlı kurallar üretebilmek vb. amaçları kapsar. Çocuklar oyun tasarımı kategorisine yönelik en fazla 5 dakikalık deney videolarını çekerek yarışmaya katılabilirler.

Sanat

Müzik, fotoğrafçılık, resim, heykel, tarih vb. alanları içermektedir. Belirtilen alanlarda özgün bir eser üretmek, başka eserlere özgün yorum ekleme vb. amaçları kapsar. Çocuklar sanat kategorisine yönelik en fazla 5 dakikalık deney videolarını çekerek yarışmaya katılabilirler..​