1. Evde Bilim Yarışması, Türkiye/Dünya genelindeki Türk vatandaşı olan okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören tüm çocukları kapsamaktadır.
 2. Yarışmaya katılım için Veli Muvafakatnamesi imzalanmalıdır.
 3. Katılımcılar Fen Bilimleri, Ekoloji (Doğa ve Geri Dönüşüm), Sosyal Bilimler, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Dil Bilimi, Mühendislik Bilimleri, Bilişim Teknolojileri alanlarına ait deneyleri/projeleriyle “EVDE BİLİM” yarışmasına katılabilir.
 4. Yarışmaya farklı kategorilerden başvuru yapılabilir.
 5. Her kategoriye 1 video ile başvuru yapılabilir.
 6. Ev Okulu Derneği hesaplarından paylaşılmadan önce, herhangi bir platformdan paylaşılan/yayınlanan videolar değerlendirme dışı kalacaktır.
 7. Videoda deneyi/projeyi gerçekleştiren, SADECE çocuk olmalıdır.
 8. Aileler, projenin hazırlanması, geliştirilmesi ve başvuru süreçlerinde, çocuklarına rehberlik edebilir.
 9. Telif hakları nedeniyle videolarda, telifsiz müzik veya şarkı kullanılmalıdır.
 10. Youtube’da videonun telif ile ilgili sorun yaşaması durumunda, sorumluluk veliye aittir.
 11. Videoların uzunluğu BEŞ (5) dakikayı geçmemelidir. Video süresinde alt sınır yoktur.
 12. Linkte bulunan bilgilerin eksiksiz doldurulması ve videoların linkte bulunan dosya kısmına eklenmesi gerekmektedir.
 13. Başvurular; çocuk adına veli tarafından Ev Okulu Derneği’nin ilan ettiği site üzerinden yapılacaktır.
 14. Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları, Ev Okulu Derneği’ne aittir. Eserler Ev Okulu Derneği tarafından her türlü mecrada, eğitim/ tanıtım/ bilgilendirme vb. amaçlarla kullanılabilir.
 15. Yarışmaya katılan katılımcılar, aynı yarışma videosuyla daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül…) almış ise aynı video ile yarışmaya katılamazlar.
 16. Yarışmaya katılacak olan katılımcıların içeriklerinin kendilerine ait olduğunu gerekliliği halinde beyan ve taahhüt etmeleri beklenmektedir. (Ödül kazanan katılımcıların bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül ve kazanımları geri alınacaktır.)
 17. Yapılan çalışmalarda yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir.
 18. Yayımlanan eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmez.
 19. Videolarda internet site isimleri, özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. yer alamaz.
 20. Elektronik ortamdaki başvuru formları eksiksiz, açık ve anlaşılır şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde; materyal veya etkinlik, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır.
 21. Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı siyasal amaçlara hizmet eden, sakıncalı veya zararlı ifadeler, hakaret, küfür içeren, genel ahlak kurallarına uymayan; sigara, alkol, uyuşturucu, silah vb. unsurlar barındıran videolar yarışma dışı kalacaktır.
 22. Ev Okulu Derneği gerekli gördüğü durumlarda duyuru yapmak kaydıyla şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 23. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı, yukarıda bulunan tüm başvuru şartlarını kabul etmiş sayılır.